Contracteren in de zorg

Meer cliënten door een contract

Een zorgcontract met de gemeente kan echt interessant zijn! Daarmee wordt de zorg of begeleiding die je als professional levert, vergoed en krijg je meer cliënten. Hierdoor wordt de zorg toegankelijk en betaalbaar voor een grotere groep mensen. Tegelijkertijd kan de zorgprofessional zijn of haar praktijk steviger neerzetten. Kleinere praktijken en zogenoemde éénpitters denken vaak niet te kunnen voldoen aan deze contractvoorwaarden. Zij vinden deze veelal te ingewikkeld, te veel werk en haken daarom af. Voor menig zorgprofessional is dit reden tot paniek. ‘Logisch, want uit onderzoek blijkt dat bij sluiting van praktijken in 95% van de gevallen dit komt door te weinig cliënten.’

Meer cliënten, minder administratie

Iedere gemeente heeft het traject tot het sluiten van een contract en het borgen van deze afspraken anders geregeld. Het resultaat levert vaak extra administratieve lasten op. De tijd die daarmee gemoeid is, gaat ten koste van de zorg of de begeleiding. Juist voor de vele kinderen en kwetsbare volwassenen die geholpen willen worden, moet de tijd van de zorgprofessional maximaal worden ingezet. Als wij doen waar wij goed in zijn kun jij doen waar jij goed in bent.

Waarom?

Niet-gecontracteerden krijgen vooral cliënten die niet-vergoede zorg kunnen betalen. Maar zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn! Op deze manier maken we met zijn allen Nederland een stukje beter.