Is jouw organisatie al klaar voor de nieuwe WTZA-wetgeving? Doe hier de WTZA-check

Zorgcontract

Waarom een contract?

Daarmee wordt de zorg of begeleiding die je als professional levert, vergoed door de gemeente (of zorgverzekeraar). Hierdoor wordt de zorg toegankelijk en betaalbaar voor een grotere groep mensen. Kleinere praktijken denken nogal eens niet te kunnen voldoen aan deze contractvoorwaarden. Te ingewikkeld, te veel gedoe en niet zelden haakt men af. Laat ons helpen. Als wij doen waar wij goed in zijn kun jij doen waar jij goed in bent.

Daarbij werken wij  vaak op basis van No Cure / No Pay. Je betaalt ons alleen als het contract gegund wordt! 

En als ik geen contract met de gemeente wil?

Dat kan natuurlijk ook. De ervaring is vaak wel dat je dan vooral cliënten krijgt die niet-vergoede zorg kunnen betalen. Wij dragen vanuit onze missie graag bij aan goed toegankelijke zorg voor meer mensen en daarom helpen we je graag aan een contract. Op deze manier maken we Nederland een stukje beter, met elkaar.

Wat is de WMO en de Jeugdwet?

>> Lees meer over de WMO en de Jeugdwet

Een contract, wat levert het mij op?

Je inkomsten zijn per gemeente verschillend. Gemiddeld heb jij al na twee extra cliënten via de gemeente je investering in Ovezo terugverdiend. Vaak komen meer cliënten naar je praktijk, maar het begint altijd met het bieden van kwaliteit en daarmee het opbouwen van een goede naam. Wij kijken ook gezond kritisch naar deze zaken want het is onze missie om ‘Goede zorg toegankelijk te maken voor meer mensen’. De klanten van Ovezo die al een contract hebben, kunnen je dit bevestigen.