Kwaliteitsprogramma gezinshuizen

Speciaal voor de gezinshuizen in Nederland hebben wij in nauwe samenwerking met een aantal vooruitstrevende gezinshuizen een zeer toepasbaar kwaliteitsprogramma ontwikkeld.

Hoezo kwaliteit?

Kwaliteit leveren in je gezinshuis houdt altijd verband met de behandeling of begeleiding van de bewoners die in je gezinshuis verblijven. Maar zeer zeker ook bij de facetten van de bedrijfsvoering die voor de bewoners minder of helemaal niet zichtbaar zijn speelt kwaliteit een grote rol. Kwaliteit speelt bijvoorbeeld ook bij de uitvoering van documentbeheer, het beschermen van de privacy van de bewoners en bij het beleid van je gezinshuis. Maar denk ook gerust aan alle facilitaire zaken en de financiële verwerkingen. Zo zijn er nog veel meer deelgebieden te benoemen met activiteiten die zich in een gezinshuis afspelen waarvan er op zeker onderdelen zijn die uniek zijn voor jullie werkveld.

Wat hebben wij een gezinshuis te bieden?

Wij zorgen er met ons kwaliteitsprogramma voor dat jouw gezinshuis steeds aantoonbaar in control is. Op een eenvoudige en leuke manier gaan we je helpen om aan te tonen dat jij in jouw gezinshuis goede zorg levert, alle risico’s kent binnen je werkgebied en deze consequent beheerst met goede maatregelen. Daarbij is het belangrijk dat je steeds aan de verschillende eisen voldoet die aan een gezinshuis gesteld worden maar dan op een toffe manier! Ons platform werkt voor jou, jij niet voor ons platform.

Een opsomming van een aantal zaken die via dit traject binnen handbereik zijn:

  • Het aantoonbaar voldoen aan de kwaliteitscriteria voor gezinshuizen.
  • Alle relevante informatie op één plaats.
  • Via onze formulieren die je op verschillende schermen kunt invullen kun je eenvoudig de benodigde informatie ingeven. Geen losse formulieren of dubbel werk meer.
  • Het aantoonbaar voldoen aan het toetsingskader van de inspectie.
  • De contractafspraken met de gemeente waar je een contract hebt of in de toekomst wil sluiten kom je altijd na. Dit vergroot je kans op een contract als er aanbestedingen zijn en je helpt de gemeente door een interessante contractpartner te zijn die zich ook na het verkrijgen van het contract zich aan zijn woord houdt.
  • Het zorgeloos doorlopen van externe audits en inspecties.
  • Meer tijd voor wat jij graag en goed doet en minder administratieve lasten.
  • Bij actuele ontwikkelingen kun je snel en eenvoudig bijsturen. Denk eens aan de richtlijnen van het RIVM waarmee wij via ons platform aantoonbaar kunnen maken dat jullie maatregelen hebben genomen en deze ook consequent hebben uitgevoerd.

Hoe gaat dit traject er uitzien?

Wij leveren via ons online platform een kwaliteitsbasis aan waarop ieder gezinshuis kan bouwen. Deze basis is het vertrekpunt van jouw nieuwe kwaliteitsprogramma en kunnen wij aan de deelnemende gezinshuizen scherp aanbieden door de samenwerking met elkaar. We zorgen ervoor dat iedere deelnemer goed begrijpt waaruit die basis bestaat en kijken ook kritisch of je met jouw gezinshuis in staat bent om te voldoen en ook of je als ondernemer de intentie hebt om te voldoen. 

Op het moment dat wij opdracht hebben gekregen en jouw eigen omgeving aanleveren hebben we altijd persoonlijk contact om te gaan ontdekken waarin jouw gezinshuis afwijkt van andere gezinshuizen. Zo kunnen we ook bespreken of er andere zorgvormen worden aangeboden. (bijv. WMO begeleiding, BW of dagbesteding) Zo kun jij je eigenheid behouden en toch profiteren van een voordelig en erg toepasbaar kwaliteitsprogramma. Als alles is ingericht ga je er lekker mee aan de slag en kun je zonder al te veel IT kennis zelf je omgeving beheren. Natuurlijk staan wij voor je klaar als je vragen hebt. De gezinshuizen die unieke omstandigheden kennen en maatwerk nodig hebben helpen wij tegen de scherpste uurtarieven in de markt. Open en transparant.

Investering

De investering kent 2 componenten. Een eenmalige investering in het Ovezo Impact Traject en een jaarlijkse bijdrage voor het gebruik en het onderhouden en beveiligen van het digitale platform. Het eerste jaar betaal je dus beide componenten. Vanaf het tweede jaar betaal je slechts voor het digitale platform.

Component 1: Eenmalige investering:

 

Prijs per organisatie:

2-daagse | Ovezo Impact traject € 1200,-

* Je kunt voor deze prijs met maximaal twee medewerkers de 2-daagse volgen.

Component 2: Jaarlijkse kosten:

Type organisatie:

Prijs per jaar:

Zelfstandig gevestigd (1-2 medewerkers) € 350,-
Kleine organisatie (3-4 medewerkers) € 525,-
Grotere organisatie (5 - 10 medewerkers) € 1050,-
  • Meer dan 10 medewerkers op aanvraag.
  • Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW

Inschrijven

» Inschrijven 2 daagse | Kwaliteitsprogramma Gezinshuizen