Third Party audit

Een externe auditor stelt vast of jouw praktijk aan een te certificeren norm voldoet en waar eventuele tekortkomingen in het kwaliteitssysteem het behalen van het certificaat in de weg staan. Onafhankelijkheid is een essentiële factor bij een Third-Party audit om objectieve en dus representatieve informatie boven tafel te krijgen.

Het doel van deze audit is dat er een onafhankelijke externe partij vaststelt dat jouw praktijk voldoet aan de eisen. Wij kunnen je helpen om een Third-Party audit te organiseren op jouw praktijk. Dit natuurlijk nadat we hebben geanalyseerd aan welke eisen of norm je moet voldoen in jouw regio.