Initiatiefnemers Martijn van Wijk en Peter Bults willen goede zorg toegankelijk maken voor meer mensen. ‘We zagen veel uitstekende professionals afhaken omdat ze bij het sluiten van contracten niet weten waar ze moeten beginnen en gefrustreerd raken.

Door enkel ongecontracteerd zorg te verlenen laten deze professionals kansen liggen om hun aanbod toegankelijk te maken voor een grotere groep cliënten. Zo ontstaan er wachtlijsten bij zorgprofessionals die wel gecontracteerde zorg verlenen. Cliënten staan hierdoor te lang en in onze ogen onnodig op een wachtlijst.

Daarom zijn we samen Ovezo gestart en werken wij met ons team iedere dag keihard aan het bereiken van ons belangrijkste doel: Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn! Op deze manier maken we met zijn allen Nederland een stukje beter.'

 martijnpeter